Szanowni Państwo!

"HYDROMEL" Spółka z o.o. w Końskich działalność rozpoczęła w 1961 r., najpierw jako Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno-Melioracyjnych, następnie od 1965r. jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. Pod obecną nazwą występuje od chwili sprywatyzowania i zawiązania spółki pracowniczej, tj. od marca 1991r.

Założycielami spółki była grupa 77 pracowników byłego Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Końskich. „HYDROMEL” zatrudnia ok. 200 wykwalifikowanych pracowników. Posiada zakład betoniarski oraz bazę sprzętowo-transportową, dysponującą 50 jednostkami (koparki, spycharki, ładowarki, zagęszczarki, samochody) oraz licznym sprzętem specjalistycznym do robót inżynieryjno-ziemnych.

"Założyciele spółki Hydromel "

 

Doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna (30 inżynierów i techników budowlanych w tym 16 z uprawnieniami budowlanymi i 6 innych specjalności) jak również zabezpieczenie sprzętowo-transportowe pozwalają na prowadzenie inwestycji w szerokim zakresie.

Współpraca z wieloma firmami specjalistycznymi umożliwia kompleksowe realizowanie obiektów. W okresie ponad pięćdziesięcioletniej działalności przedsiębiorstwo prowadzi roboty głównie na terenie województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego, opolskiego i podkarpackiego. Firma posiada możliwość wykonywania swoich zadań na terenie całego kraju.

Spółka została uznana za "Złotą Firmę Regionu Świętokrzyskiego" w latach 1998, 1999 i 2000
oraz w roku 2000 „Ekolog Roku”.

W roku 2004 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Ministerstwem Infrastruktury oraz Głównym Nadzorem Budownictwa przyznał Spółce "HYDROMEL" nagrodę II Stopnia w konkursie PZiTB "Budowa Roku 2003" za realizację zbiornika wodnego Domaniów.

Firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy
PN-EN ISO 9001:2008

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań norm PN-EN ISO 9001:2008 uzyskano przy udziale środków finansowych pochodzących z UNII EUROPEJSKIEJ w związku z projektem realizowanym w ramach PHARE 2002 - SEKTOROWY PROGRAM ROZWOJU MSP I INNOWACJI - FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO

 

"HYDROMEL" Spółka z o.o. w Końskich to:
REALIZACJA OBIEKTÓW INŻYNIERII OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO I BUDOWNICTWA
HYDROTECHNICZNEGO